Khách du lịch Hàn Quốc ngày càng chịu chi hơn khi đi du lịch nước ngoài