Hiểu về thói quen và thị hiếu của khách du lịch Nhật Bản và Đài Loan